Aktualności

Zapytanie ofertowe na przeprowadzanie Indywidualnych konsultacji z psychologiem

By 7 marca 2018 No Comments

07.03.2018 r.
W związku z realizacją projektu pt. „Sięgnij po zawód” RPPK.07.01.00-18-0044/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. Partner projektu HOG POLSKA Jakub Gibała z siedzibą ul. Prymasa 1000-lecia 8/1, 35-510 Rzeszów, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia Indywidualnych konsultacji s psychologiem,. nr. Sprawy 1/SPZ/HOG/2018.

Zapytanie ofertowe

ZALACZNIKI do zapytania ofertowego