Bez kategorii

Informacja o wyborze oferenta-catering

By 21 maja 2018 No Comments

Partner projektu „Sięgnij po zawód” informuje, iż  w wyniku zapytania ofertowego nr 1/RR/SPZ/2018 na usługi cateringu na warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w ramach projektu , do realizacji usługi została wybrana firma Handlowo- Usługowa ANIA Anna Wandas- Kaszuba. Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i na podstawie kryteriów wskazanych w postepowaniu o udzielenie zamówienia, została wybrana.