Ruszył projekt pn. „Cenne kwalifikacje” do którego zapraszamy osoby:

 • po 30-stym roku życia
 • bezrobotne i bierne zawodowo
 • posiadające niskie kwalifikację (max. ponadgimnazjalne)
 • zamieszkujące teren województwa podkarpackiego

 

Projekt ten zakłada:

 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (identyfikacja i diagnoza w tym opracowanie IPD)
 • Indywidualne konsultacje z psychologiem
 • Szkolenia kompetencyjne i kwalifikacyjne
 • 5 miesięczne staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy

Ponadto zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobą zależną
 • catering w trakcie szkoleń
 • stypendium szkoleniowe ( 10,35 zł brutto)
 • stypendium stażowe ( 1551, 84 zł brutto)

         Cały program wsparcia jest bezpłatny i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowany przez ITEB Beata Mierzejewska w partnerstwie Stowarzyszenie Nowa Perspektywa.

Wszystkie osoby, które chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej proszone są o kontakt telefoniczny z biurem projektu:

698 693 340