Rozeznanie rynku na realizację usług cateringowych

W związku z realizacją projektu pt. „Sięgnij po zawód” RPPK.07.01.00-18-0044/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. Partner projektu HOG POLSKA Jakub Gibała z siedzibą ul. Prymasa 1000-lecia 8/1, 35-510 Rzeszów, zaprasza do składania ofert na realizację usługi cateringowej, na warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,  nr. Sprawy 1/RR/SPZ/2018.

Rozeznanie rynku – catering_1

Rekrutacja do projektu

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do projektu „Sięgnij po zawód”-  II  tura została wydłużona.

Formularze rekrutacyjne do projektu można składać  do 14.05.2018 r. w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.

Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu.

Biuro projektu „Sięgnij po zawód”
ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro) 35-001 Rzeszów
kom.:  884 378 333
e- mail: iteb.projekt@gmail.com

Osoba do kontaktu: Beata Mierzejewska, Izabela  Kopeć

Rekrutacja do projektu

Uprzejmie informujemy, iż  trwa rekrutacja do projektu „Sięgnij po zawód”-  II  tura

Formularze rekrutacyjne do projektu można składać  od 04.04.2018 r. do 30.04.2018 r. w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.

Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu.

Biuro projektu „Sięgnij po zawód”
ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro) 35-001 Rzeszów
kom.:  884 378 333
e- mail: iteb.projekt@gmail.com

Osoba do kontaktu: Beata Mierzejewska, Izabela Koryto

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, iż  rekrutacja do projektu „Sięgnij po zawód”  I  tura została wydłużona.

Formularze rekrutacyjne do projektu można składać do  03.04.2018 r. w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.

Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu.

Biuro projektu „Sięgnij po zawód”
ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro) 35-001 Rzeszów
kom.:  884 378 333
e- mail: iteb.projekt@gmail.com

Osoba do kontaktu: Beata Mierzejewska, Izabela Koryto

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, iż  rekrutacja do projektu „Sięgnij po zawód”  I  tura została wydłużona.

Formularze rekrutacyjne do projektu można składać do 28.03.2018 r. w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.

Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu.

Biuro projektu „Sięgnij po zawód”
ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro) 35-001 Rzeszów
kom.:  884 378 333
e- mail: iteb.projekt@gmail.com

Osoba do kontaktu: Beata Mierzejewska, Izabela Koryto

Zapytanie ofertowe na przeprowadzanie Indywidualnych konsultacji z psychologiem

07.03.2018 r.
W związku z realizacją projektu pt. „Sięgnij po zawód” RPPK.07.01.00-18-0044/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. Partner projektu HOG POLSKA Jakub Gibała z siedzibą ul. Prymasa 1000-lecia 8/1, 35-510 Rzeszów, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia Indywidualnych konsultacji s psychologiem,. nr. Sprawy 1/SPZ/HOG/2018.

Zapytanie ofertowe

ZALACZNIKI do zapytania ofertowego

UWAGA! Rekrutacja

Uprzejmie informujemy, iż  w dniu 01.03.2018 r. r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „Sięgnij po zawód”- I tura

Formularze rekrutacyjne do projektu można składać
od 01.03.2018 r. do 14.03.2018 r.
w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.

Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu. 

Biuro projektu „Sięgnij po zawód”
ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro) 35-001 Rzeszów
kom.:  884 378 333
e- mail: iteb.projekt@gmail.com

Osoba do kontaktu: Beata Mierzejewska, Izabela Koryto

 

 

 

Sięgnij po zawód

O projekcie

Projekt „Sięgnij po zawód” realizowany jest przez ITEB Beata Mierzejewska w partnerstwie z HOG POLSKA Jakub Gibała w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy.

Celem projektu „Sięgnij po zawód” jest wzmocnienie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych a tym samym zwiększenie możliwości zatrudnienia 76 osób bezrobotnych, biernych zawodowo, powyżej 29 r.ż o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących jeden z 11 powiatów (jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski), w rozumieniu przepisów KC w okresie od 01.02.2018- 31.03.2019 r.

Kto może udział wziąć w projekcie:

Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnienie następujących kryteriów formalnych:

Kwalifikacje

Posiadanie niskich kwalifikacji tj.–wykształcenia na poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie średnie lub niższe włącznie)

Wiek

Osoby powyżej 29 r.ż

Zamieszkanie

Zamieszkiwanie województwa podkarpackiego w jednym z powiatów(według KC): jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski.

Kwalifikacje

Posiadanie niskich kwalifikacji tj.–wykształcenia na poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie średnie lub niższe włącznie)

Co zyska uczestnik projektu?

Korzystając z różnych form wsparcia w ramach projektu każdy uczestnik ma szansę poszerzyć nie tylko swoje kwalifikacje ale również uzyskać szansę na nową pracę.

Każda z osób przystępująca do programu otrzyma:

 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (identyfikacja i diagnoza w tym opracowanie IPD), średnio 8 h/osobę.
  Indywidualne konsultacje z psychologiem (śr. 6h/osobę)

 • Szkolenia kompetencyjne

 • Szkolenia zawodowe (śr. 100h)

 • Staże zawodowe 6 miesięczne

 • Pośrednictwo pracy (śr. 10h/osobę)

PONADTO ZAPEWNIAMY:

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobą zależną
 • catering w trakcie szkoleń
 • stypendium szkoleniowe

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Załącznik numer 1 – Formularz rekrutacyjny
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o kryteriach formalnych
Załącznik numer 3 – Oświadczenie o statusie na rynku pracy
Załącznik numer 4 – Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej
Załącznik numer 5 – Oświadczenie o stażu pracy
Załącznik numer 6 – Oświadczenie o KRUS