REKRUTACJA DO IV TURY DO PROJEKTU „CENNE KWALIFIKACJE”

Uprzejmie informujemy, iż ruszyła rekrutacja IV tury do projektu „Cenne kwalifikacje”
Formularze rekrutacyjne do projektu można składać od 04.04.2019- 16.04.2019 r. w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.
Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu.

Formularze rekrutacyjne znajdują się w zakładce ”do pobrania” na stronie internetowej, lub dostępne są w Biurze Projektu.
Biuro projektu „Cenne kwalifikacje”
ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro) 35-001 Rzeszów
kom.: 698 693 340
e- mail: cennekwalifikacje@gmail.com

REKRUTACJA III TURY DO PROJEKTU „CENNE KWALIFIKACJE”

Uprzejmie informujemy, iż ruszyła rekrutacja III tury do projektu „Cenne kwalifikacje”
Formularze rekrutacyjne do projektu można składać od 26.03.2019- 08.04.2019 r. w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.
Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu.

Formularze rekrutacyjne znajdują się w zakładce ” do pobrania” na stronie internetowej, lub dostępne są w Biurze Projektu.
Biuro projektu „Cenne kwalifikacje”
ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro) 35-001 Rzeszów
kom.: 698 693 340
e- mail: cennekwalifikacje@gmail.com

Cenne kwalifikacje

Ruszył projekt pn. „Cenne kwalifikacje” do którego zapraszamy osoby:

 • po 30-stym roku życia
 • bezrobotne i bierne zawodowo
 • posiadające niskie kwalifikację (max. ponadgimnazjalne)
 • zamieszkujące teren województwa podkarpackiego

 

Projekt ten zakłada:

 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (identyfikacja i diagnoza w tym opracowanie IPD)
 • Indywidualne konsultacje z psychologiem
 • Szkolenia kompetencyjne i kwalifikacyjne
 • 5 miesięczne staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy

Ponadto zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobą zależną
 • catering w trakcie szkoleń
 • stypendium szkoleniowe ( 10,35 zł brutto)
 • stypendium stażowe ( 1551, 84 zł brutto)

         Cały program wsparcia jest bezpłatny i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowany przez ITEB Beata Mierzejewska w partnerstwie Stowarzyszenie Nowa Perspektywa.

Wszystkie osoby, które chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej proszone są o kontakt telefoniczny z biurem projektu:

698 693 340

Cenne kwalifikacje

Uprzejmie informujemy, iż ruszyła rekrutacja II tury do projektu „Cenne kwalifikacje”
Formularze rekrutacyjne do projektu można składać od 11.03.2019- 25.03.2019 r. w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.
Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu.
Biuro projektu „Sięgnij po zawód”
ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro) 35-001 Rzeszów
kom.: 698 693 340
e- mail: cennekwalifikacje@gmail.com

Rekrutacja do projektu

Uprzejmie informujemy, iż trwa rekrutacja do projektu „Sięgnij po zawód”- VI tura
Formularze rekrutacyjne do projektu można składać od 01.08.2018- 30.08.2018 r. w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.
Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu.
Biuro projektu „Sięgnij po zawód”
ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro) 35-001 Rzeszów
kom.: 884 378 333
e- mail: iteb.projekt@gmail.com
Osoba do kontaktu: Beata Mierzejewska, Izabela Kopeć

Rekrutacja do projektu

Uprzejmie informujemy, iż trwa rekrutacja do projektu „Sięgnij po zawód”-   V tura

Formularze rekrutacyjne do projektu można składać od  21.07.2018- 31.07.2018 r. w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.

Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu.

Biuro projektu „Sięgnij po zawód”

ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro) 35-001 Rzeszów

kom.: 884 378 333

e- mail: iteb.projekt@gmail.com

Osoba do kontaktu: Beata Mierzejewska, Izabela Kopeć

Rekrutacja do projektu

Uprzejmie informujemy, iż trwa rekrutacja do projektu „Sięgnij po zawód”- IV tura
Formularze rekrutacyjne do projektu można składać od 15.06.2018 r. do 20.07.2018 r. w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.
Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu.
Biuro projektu „Sięgnij po zawód”
ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro) 35-001 Rzeszów
kom.: 884 378 333
e- mail: iteb.projekt@gmail.com
Osoba do kontaktu: Beata Mierzejewska, Izabela Kopeć

Informacja o wyborze oferenta-catering

Partner projektu „Sięgnij po zawód” informuje, iż  w wyniku zapytania ofertowego nr 1/RR/SPZ/2018 na usługi cateringu na warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w ramach projektu , do realizacji usługi została wybrana firma Handlowo- Usługowa ANIA Anna Wandas- Kaszuba. Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i na podstawie kryteriów wskazanych w postepowaniu o udzielenie zamówienia, została wybrana.

Rekrutacja do projektu

Uprzejmie informujemy, iż trwa rekrutacja do projektu „Sięgnij po zawód”-  III tura

Formularze rekrutacyjne do projektu można składać od 15.05.2018 r. do 14.06.2018 r. w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.

Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu.

Biuro projektu „Sięgnij po zawód”

ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro) 35-001 Rzeszów

kom.: 884 378 333

e- mail: iteb.projekt@gmail.com

Osoba do kontaktu: Beata Mierzejewska, Izabela Kopeć