Aktualności

REKRUTACJA III TURY DO PROJEKTU „CENNE KWALIFIKACJE”

Uprzejmie informujemy, iż ruszyła rekrutacja III tury do projektu „Cenne kwalifikacje” Formularze rekrutacyjne do projektu można składać od 26.03.2019- 08.04.2019 r. w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura…
27 marca 2019
Aktualności

Cenne kwalifikacje

Uprzejmie informujemy, iż ruszyła rekrutacja II tury do projektu "Cenne kwalifikacje" Formularze rekrutacyjne do projektu można składać od 11.03.2019- 25.03.2019 r. w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu.…
10 lutego 2019
Aktualności

Rekrutacja do projektu

Uprzejmie informujemy, iż trwa rekrutacja do projektu „Sięgnij po zawód”- VI tura Formularze rekrutacyjne do projektu można składać od 01.08.2018- 30.08.2018 r. w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów…
1 sierpnia 2018
Aktualności

Rekrutacja do projektu

Uprzejmie informujemy, iż trwa rekrutacja do projektu „Sięgnij po zawód”-   V tura Formularze rekrutacyjne do projektu można składać od  21.07.2018- 31.07.2018 r. w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów…
21 lipca 2018
Aktualności

Rekrutacja do projektu

Uprzejmie informujemy, iż trwa rekrutacja do projektu „Sięgnij po zawód”- IV tura Formularze rekrutacyjne do projektu można składać od 15.06.2018 r. do 20.07.2018 r. w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę…
15 czerwca 2018
Aktualności

Rekrutacja do projektu

Uprzejmie informujemy, iż trwa rekrutacja do projektu „Sięgnij po zawód”-  III tura Formularze rekrutacyjne do projektu można składać od 15.05.2018 r. do 14.06.2018 r. w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę…
15 maja 2018
Aktualności

Rekrutacja do projektu

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do projektu „Sięgnij po zawód”-  II  tura została wydłużona. Formularze rekrutacyjne do projektu można składać  do 14.05.2018 r. w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu.…
30 kwietnia 2018
Aktualności

Rekrutacja do projektu

Uprzejmie informujemy, iż  trwa rekrutacja do projektu „Sięgnij po zawód”-  II  tura Formularze rekrutacyjne do projektu można składać  od 04.04.2018 r. do 30.04.2018 r. w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do…
4 kwietnia 2018
Aktualności

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, iż  rekrutacja do projektu „Sięgnij po zawód”  I  tura została wydłużona. Formularze rekrutacyjne do projektu można składać do  03.04.2018 r. w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu.…
28 marca 2018
Aktualności

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, iż  rekrutacja do projektu „Sięgnij po zawód”  I  tura została wydłużona. Formularze rekrutacyjne do projektu można składać do 28.03.2018 r. w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu.…
15 marca 2018
Aktualności

Zapytanie ofertowe na przeprowadzanie Indywidualnych konsultacji z psychologiem

07.03.2018 r. W związku z realizacją projektu pt. „Sięgnij po zawód” RPPK.07.01.00-18-0044/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. Partner projektu HOG POLSKA Jakub Gibała z…
7 marca 2018
Aktualności

UWAGA! Rekrutacja

Uprzejmie informujemy, iż  w dniu 01.03.2018 r. r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „Sięgnij po zawód”- I tura Formularze rekrutacyjne do projektu można składać od 01.03.2018 r. do 14.03.2018 r. w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje…
28 lutego 2018